środa, 7 stycznia 2015

Leasing-Experts


Kurs Leasing-Experts SA ostatnio dramatycznie spadał. Z maxa w połowie lipca 4,34 zł teraz jest już poniżej 1 zł. Dziś mniejszościowych akcjonariuszy zmroziła informacja, że akcje spółki mają być wycofane z obrotu giełdowego.Kurs
źródło: stooq.pl

Czasem tak jest, że nie ma żadnych informacji, a kurs leci. Na forach pojawiają się posty: "kupuj, tak nisko jeszcze nie było". A potem nagle pokazuje się jakieś negatywne info.

Akcje Leasing-Experts bardzo dobrze radziły sobie na NewConnect od czasu debiutu pod koniec 2013 r. Spółka pokazywała dobre wyniki, zwiększała swój portfel i zachęcała do siebie swoją strategią - działanie w niszy leasingu nieruchomości do 1 mln zł. Wyemitowała też kilka serii obligacji.

Duży cios dla kursu akcji przyszedł w momencie ogłoszenia nowej emisji akcji, a właściwie ceny emisyjnej w połowie listopada. Trudno powiedzieć, czym kierował się Zarząd podejmując decyzję o cenie 1,5 zł, gdy kurs na rynku wynosił ok. 2,5 zł. Doprowadziło to do dużej przeceny i co gorsze utraty wiarygodności. Ostatecznie okazało się, że emisja została odwołana. Pieniędzy nie było, a smród pozostał.

Biznes
Spółka ma 2 gałęzie biznesu - z jednej strony jest to broker leasingowy, który poprzez sieć blisko 100 oddziałów zawiera umowy leasingu na rzecz innych. Druga gałąź to fundusz leasingowy nieruchomościowy.  Ciekawe szukanie swojej niszy w leasingu nieruchomości do 1 mln zł okazało się właściwie pustosłowiem.
Spółka zawarła 2 umowy leasingu z Rank Progress na kwotę przekraczającą 9 mln zł. Zgodnie z informacją na stronie (powyższa tabela - portfel) stanowi to ponad 70% całej wartości portfela.
Zatem Leasing-Experts stał się w znacznym stopniu uzależniony od terminowości spłat rat leasingowych przez Rank Progress, do którego inwestorzy podchodzą z nieufnością, o czym świadczy poniższy wykres kursu akcji.
źródło: stooq.pl

Co dalej?
Przydałoby się kilka słów wyjaśnień od Prezesa i głównego akcjonariusza. Interesuje to zarówno akcjonariuszy, jak i obligatariuszy, którzy powierzyli swoje pieniądze spółce publicznej, która za chwilę taką przestanie być.
Posiadaczy akcji najbardziej interesuje, co dalej będzie się działo z ich akcjami. Zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie ich z obrotu możliwe jest na podstawie art.91ustawy o ofercie publicznej. 
1. Komisja, na wniosek emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 5-8.
2. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4. W decyzji udzielającej zezwolenia Komisja określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, po upływie którego skutek ten następuje.
3. Zniesienie dematerializacji akcji na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje nie wcześniej niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie spółki, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały.
5. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 nadzwyczajne walne zgromadzenie - sposoby zwołania, § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Przepisu § 2 tego artykułu nie stosuje się.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Do wezwania stosuje się odpowiednio przepisy art 77-79.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia spółki sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, mogą nabywać akcje tej spółki w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, o którym mowa w ust. 6, jedynie w drodze tego wezwania.
...
"
 
A więc teraz będzie NWZA, które zapewne taką uchwałę podejmie. Powinno nastąpić także wezwanie do sprzedaży akcji. I najciekawsze pytanie brzmi - po ile zostaną te akcje odkupione.
A kto nie weźmie udziału, ten pozostanie akcjonariuszem spółki niepublicznej.
Przypomina mi się przypadek Permedii - tam na forum bankier.pl sporo dyskutowano o aspektach prawnych i ogólnie niezadowoleniu z wycofania akcji (link).

8 komentarzy :

 1. co może oznaczać takie wycofanie z rynku dla obligatariuszy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mniejsza przejrzystość spółki. Np. nie ma obowiązku publikowania raportów kwartalnych.

   Usuń
 2. to całkiem spory minus...

  OdpowiedzUsuń
 3. Spółka de facto monopolizowała branże, miała przed sobą ciekawe prespektywy i dobre wyniki a tu taki numer.

  Pamiętam swego czasu na jakimś forum bardzo dyskutowano o Panu P. że robił w przeszłości różne "wały" , widać plotka miała podstawy....

  OdpowiedzUsuń
 4. Prezes wyjaśnił dlaczego zdejmuje spółkę, ponoć ma być to inwestor strategiczny. Planowany jest też przymusowy wykup.

  http://www.sii.org.pl/8481/aktualnosci/ze-spolek/leasing-experts-zamierza-opuscic-rynek-gieldowy-wywiad-z-marcinem-pawlowskim-prezesem-zarzadu-leasing-experts.html?utm_campaign=20150115&utm_source=SII&utm_medium=newsletter

  OdpowiedzUsuń
 5. I co z tym przymusowym wykupem? Wiadomo już coś?

  OdpowiedzUsuń
 6. Wiele ciekawych informacji, pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń