wtorek, 12 września 2017

Dekpol - w oczekiwaniu na lepsze II półrocze

Wyniki Dekpolu za I półrocze 2017 r. (link) trudno porównywać z tymi sprzed roku, gdyż w I półroczu 2016 r. zaksięgowano jednorazowo 15,6 mln zł z tytułu wyceny ukończonego hotelu Almond.
Przychody ze sprzedaży wyniosły 158,9 mln zł (+66% r/r), zysk ze sprzedaży brutto 20,8 mln zł (+138%), zysk ze sprzedaży (po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu) 9,5 mln zł (vs. strata - 419 tys. zł). Natomiast zysk netto 6,3 mln zł (-32%).

II półrocze zapowiada się znacznie lepiej. Przede wszystkim ze względu na przewidywane przekazanie 600 lokali o wartości 200 mln zł. 

Generalne wykonawstwo (budownictwo)
Na koniec I półrocza grupa realizowała kontrakty o łącznej wartości 250 mln zł, z czego blisko 200 mln zł ma być wykonane w II półroczu 2017 r. i 2018 roku. Są to kontrakty realizowane dla prywatnych podmiotów (brak uzależnienia od przetargów publicznych). Główny obszar realizacji kontraktów to woj. pomorskie (70%), jednak w lipcu Dekpol zawarł umowę na wybudowanie fabryki na Litwie o wartości ok. 60 mln zł. Jest to szansa na lepsze rentowności niż na rynku polskim, ale też pojawiają się nowe ryzyka i trudności logistyczne. Kontrakt ma być wykonany do kwietnia 2018 roku. Trzeba pamiętać, że budownictwo jest obciążone ryzykiem różnych kar za opóźnienia lub błędy wykonawcze.
Posiadany portfel kontraktów i rodzaj wykonywanych prac (obiekty przemysłowe itp.) pozwalają szacować przychody w tym segmencie w II półroczu na 120-150 mln zł.

Segment deweloperski
W I półroczu grupa sprzedała 486 lokali (wobec 278 rok wcześniej i 537 w całym 2016 roku), ale tylko 83 zostały przekazane i rozpoznane w wyniku, dlatego wyniki I półrocza są w tym segmencie słabe i wygląda na to, że obciążone dodatkowymi kosztami (strata operacyjna). Do przekazania pozostaje kilkaset sprzedanych już lokali (w bilansie jest aż 191 mln zł otrzymanych przedpłat). Grupa wprowadza kolejne inwestycje do sprzedaży i na koniec czerwca w ofercie było 581 lokali.

Spółka zapowiada, że w II półroczu przekazanych zostanie 600 lokali o wartości 200 mln zł.


Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych
Ten segment rozwija się bardzo dynamicznie. Dekpol stał się strategicznym dostawcą dla DOOSAN i BOBCAT odchodząc od usług dla odbiorców indywidualnych. Skutkuje to większą ilością zamówień i standaryzacją produkcji. Spółka zapowiada rozbudowę hali produkcyjnej i inwestycje w nowy sprzęt, co pozwoli na dalsze zwiększenie produkcji.
W II półroczu można oczekiwać 25-30 mln zł przychodów.
Dywidenda
Dziś jest ostatni dziań na uzyskanie praw do dywidendy 0,53 zł na akcję. Jednak nie jest to na tyle istotna wartość, że powinna decydować o zakupie. Po ostatnich wzrostach, kiepskim sentymencie na giełdzie dla małych spółek oraz raczej negatywnym odbiorze wyników za II kw. można oczekiwać realizacji zysków w najbliższych dniach.

Podsumowanie
Wyniki I półrocza na podstawowym poziomie (przychody, zysk na sprzedaży) są lepsze niż rok wcześniej. Jednak dopiero w II półroczu segment deweloperski spowoduje skokowy wzrost przychodów i zapewne zysków. Osiągnięcie zapowiadanych 500 mln zł przychodów jest jak najbardziej realne.

1 komentarz :

  1. Co to za jaja w Vistal Gdynia... Ale nareszcie Spółka chyba jako pierwsza zastosowała MSR 11 Umowa o Usługę budowlaną tak jak powinno się prawidłowo stosować ten MSR, czyli jeżeli z góry wiadomo, że będzie strata na kontrakcie to trzeba to ujawnić. Za to cenię tę Spółkę, że jako pierwsza się zdecydowała, bo ja nie kojarze, aby spółki budowlane tak robiły, chociaż potem po kontrakcie i po spadku przychodów wszystko i tak wyjdzie na jaw.

    Bartekb125

    OdpowiedzUsuń