poniedziałek, 6 listopada 2017

NewConnect: PRO-LOG - dochodowy skład podatkowy

PRO-LOG to obsługa logistyczna alkoholi. Znacząca poprawa wyników nastąpiła po uruchomieniu składu podatkowego.

W zakończonym roku obrotowym zysk netto wyniósł 2,63 mln zł (raport roczny), a spółka notowana jest przy C/Z=5,1.
Wcześniejszy rok obrotowy trwał 6 kwartałów, wiec jest nieporównywalny, dlatego lepiej wyniki porównywać z poprzednimi 4 kwartałami.

Przychody ze sprzedaży w roku obrotowym zakończonym 30.06.2017 wyniosły 23,3 mln zł (+26% r/r). Jednak należy zwrócić uwagę, że w ostatnim kwartale pojawiły się przychody z tytułu podatku akcyzowego, który spółka jedynie przekazuje do Urzędu Skarbowego. Rzeczywiste przychody wyniosły 19,8 mln zł (+7% r/r).
Skład podatkowy pozwolił na poprawę rentowności.
Zysk netto wyniósł 2,63 mln zł (+37% w porównaniu do poprzednich 4 kwartałów).
Można przypuszczać, że spółka zmieniła strukturę przychodów - zwiększył się udział przychodów z usługi prowadzenia składu podatkowego, a zmniejszył mniej rentownych usług (magazynowanie, pakowanie itp.). Stąd poprawa rentowności.
Niestety poziom raportów i komunikacji z rynkiem jest bardzo słaby. Spółka jest oszczędna w słowach i zrozumieniu tego biznesu.

Kluczowym klientem spółki od 2002 roku jest Brown-Forman Polska, do którego należą marki Jack Daniel's czy Finlandia. W raporcie można tylko przeczytać, że udział kluczowego klienta maleje w związku z implementacją nowych umów.


Spółka mocno promuje usługę składu podatkowego, który pozwala na zawieszenie płatności akcyzy. Promuje się głównie w internecie (poprzez pozycjonowanie stron), wprowadziła też nową wersję swojej strony internetowej.

Można szacować, że w III kw. i IV kw. spółka będzie poprawiać wyniki.
W dalszej przyszłości negatywnie wpłynie ewentualna rezygnacja z obowiązku banderolowania win, choć trudno określić w jakim stopniu. A takie usługi świadczy PRO-LOG.

Sytuacja płynnościowa jest bardzo dobra. Spółka nie posiada własnych magazynów, lecz je wynajmuje. Nie ma zatem wysokiego poziomu środków trwałych i nie jest potrzebny wysoki kapitał własny.

Na rachunku jest 2 mln zł gotówki. Oprócz tego są obligacje głównego akcjonariusza PRO-LOG Dystrybucja o wartości 2 mln zł i pożyczka udzielona spółce powiązanej XBS Logistics o wartości 0,7 mln zł.
Aż 88% akcji posiada główny akcjonariusz PRO-LOG Dystrybucja i to jest ryzyko, o którym należy pamiętać .
W 2015 roku spółka wypłaciła wysoką dywidendę. Później z dywidendy zrezygnowała, a wolne środki "zainwestowała" w obligacje głównego akcjonariusza - oprocentowane 4%.
Obecnie można w raporcie kwartalnym przeczytać:
"Firma bierze pod uwagę możliwość wypłaty części zysku w formie dywidendy na zakończenie roku obrachunkowego.".
W raporcie rocznym jest tylko lakoniczne stwierdzenie, że o przeznaczeniu zysku zdecyduje WZA.
Powrót do wypłaty dywidendy na pewno zwiększyłby atrakcyjność tej spółki.

Podsumowanie
PRO-LOG radzi sobie bardzo dobrze w swojej specjalizacji - obsługa logistyczna alkoholi. Dobrze rozwija się usługa składu podatkowego. Spółka poprawiła wyniki, ma wolne środki i bierze pod uwagę powrót do wypłaty dywidendy. Minusem jest natomiast wysoki udział głównego akcjonariusza, co pogarsza płynność akcji.

PS. (2017-11-09) PRO-LOG ogłosił propozycję na WZA 1,75 zł/akcję na dywidendę. To daje stopę dywidendy 13%!

1 komentarz :

  1. dodatkowy plus - zaplecze w postaci inwestora typu PE (Pro-Log Dystrybucja należy do XBS, które z kolei należy częściowo do BGZ BNP Paribas)

    OdpowiedzUsuń